SolidWorks GRATIS/FREE !!!

april 1, 2009

Tyvärr! Det som låter för bra för att vara sant är oftast falskt, även om idén kanske är möjlig så var detta ett aprilskämt. För alla er som faktiskt klickade vidare till SolidWorks hemsida för att kolla så att ni inte skulle gå miste om ett otroligt bra erbjudande så ber jag om ursäkt och hoppas att ni tittade runt för att finna några andra riktiga nyheter.

Dassault Systèmes har försökt att dölja sina planer för SolidWorks men vi kan idag avslöja att SolidWorks kommer att bli GRATIS! Nåja, kanske inte helt gratis, men för att möta SketchUp med flera så kommer de paket som vi ser idag att försvinna och ersättas med ett online-avtal där man betalar efter hur många KB data som används i modellerna. Detta kommer att möjliggöra för flera att prova på 3D CAD utan att investera i mjukvara.

En annan effekt blir att ju bättre du behärskar SolidWorks funktionalitet, desto enklare (dvs med färre features) kan du skapa dina modeller och därmed använda färre KB per modell vilket innebär lägre kostnad. Detta kommer att göra det ännu mer attraktivt att anställa CSWP (Certified SolidWorks Professional) då dessa visat prov på att klara flera modeller inom en uppsatt tidsram och samtidigt få modellerna korrekta, fort och rätt om man så vill.

För ett litet urval användare så har SolidWorks corporation lagt ut en länk på sin hemsida där du kan anmäla dig för en prova på online-licens. De första 100 att anmäla sig kommer att betraktas som ”användare av speciellt intresse” och de kommer att erbjudas att teckna en engångslicens för USD 1000,- vilket ger fri modellering för all framtid. I denna summa ingår även framtida nya funktioner såsom simulering, fotorendering, animering mm.

—- Article in english —-

Sorry! What sounds too good to be true is in most cases false, even if the idea is possible this article was an April hoax. To all of you that actually clicked on to SolidWorks website to make sure you did not miss an incredible offer I apologize and hope that you looked around to find some real news instead.

Dassault Systèmes have tried to cover the future plans for SolidWorks, but we can today reveal that SolidWorks will be FREE! Well, maybe not entirely free, but in order to encounter SketchUp among several, the packages we see today will disappear and be replaced by an online contract where you pay per KB data being used in the models. This will enable everyone to try 3D CAD without investing in software.

A second effect will be that the better you master SolidWorks functionality, the simpler (meaning with less features) you will be able to create your models and thereby use less KB per model meaning less money spent. This will make it even more attractive to hire CSWP (Certified SolidWorks Professional) since they have proven their ability to create multiple models during a fix time and getting them correct at the same time, quick and correct if you like.

For a small selection of users SolidWorks corporation have put a link on their website where you can apply for a trial online-licence. The first 100 to apply will be considered as ”users of special interest” and they will be offered to subscribe for a once-only licence for USD 1000,- which will allow for free modelling for all time. In this sum all future functionality is included such as simulation, photo render, animation etc.

Annonser

PhotoWorks Contest fortsätter

april 1, 2009

Chris Thorn har tagit över efter Rob Rodriguez och skapat en helt ny webplats för PhotoWorks contest. Tävlingen har samtidigt bytt namn till rendercontest och Chris har lagt ned ett stort arbete på att automatisera röstning, uppladdning av bilder mm. För alla er som är intresserade av PhotoWorks och PhotoView är detta er nya hemsida att spara som favorit.

—- Article in english —-
Chris Thorn has taken over after Rob Rodriguez and created an entirely new website for the PhotoWorks contest. The competition has changed name to rendercontest and Chris has put in a lot of work in order to automize voting, picture upload etc. For all of you that are intreseted in PhotoWorks and PhotoView this is your new website to save as favorite.

Rob Rodriguez sista PhotoWorks Contest

februari 2, 2009

För alla er som tycker att PhotoWorks är det bästa med SolidWorks har Rob Rodriguez hemsida varit en självskriven plats att besöka. För tre år sedan startade Rob en tävling som har genomförts varje månad. När Rob nu väljer att sluta så kan han se tillbaka på 36 tävlingar.

Som en liten hyllning till Rob och som tack för all tid som offrats för att skapa en bättre förståelse för PhotoWorks, uppmanar jag alla att skicka in ett bidrag till denna sista tävling. Du hämtar 3D modellen på Rob Rodriguez hemsida , och i den vänstra menyn hittar du ”Contest Model Download”.

Denna sista tävling så gäller det att skapa en bra rendering av en Space pilot och skicka in med e-mail till Rob. (CAD modellen är i version SW2008).

3dconnexion Space Pilot

—- Article in english —-

For all of you that consider PhotoWorks to be the best part of SolidWorks Rob Rodriguez homepage has been a natural place to visit. Three years ago Rob initiated a contest that has run every month since. When Rob now decides to step down he can look back on 36 contests.

As a small tribute to Rob and as a thank you for all time spent to create a better understanding of PhotoWorks, I encourage everyone to participate in this final contest. You can download the 3D model from Rob Rodriguez homepage and in the left menu look for ”Contest Model Download”.

This final contest aim to render a Space pilot and send in by e-mail to Rob. (The CAD model is SW2008).

SW 2009 – År 2009

januari 14, 2009

Än en gång skall vi lära oss att skriva ett nytt årtal. Det kan vara lite ovant så här i början av året men samtidigt så kan vi istället tacka för att SolidWorks och årtalet nu stämmer överens, under förutsättning att du uppgraderat till SW2009.

Julhelgen gick fort i år och tyvärr så hann vi inte med SWUGS hemsida. Vi hoppas dock kunna presentera den så snart som möjligt. Det har redan framkommit önskemål om ett forum, tips mm.

 

—- Article in english —-

Yet again we need to memorize a new year when writing. It can be a little unfamiliar during the beginning of a new year but at the same time we can be greatful that SolidWorks now is typed with same numbers as the year, well with assumption that you upgraded to SW2009.

The Christmas holidays passed quickly this year again and we did not have time to finish SWUGS homepage. We hope to be able to present it shortly. We have however already received wishes for a forum, tips etc.

God Jul & Gott nytt år 2009

december 22, 2008

Vi vill passa på att önska alla SolidWorks användare i Sverige en riktigt god jul och gott nytt 2009, som förhoppningsvis kommer att leda till bättre gemenskap och förståelse för programmet. Arbetet med hemsida fortskrider och vi hoppas kunna få igång den strax efter årsskiftet. Sedan kommer den att behöva kompletteras med mer info framöver och det är här ni kommer in bästa användare. Vi kommer att fråga er via hemsidan om hur ni vill att den svenska user groupen skall utvecklas, t.ex. vilken information ni skulle vilja se på hemsidan, vilka ämnen ni vill diskutera, forum på svenska osv.

 

— Article in english —

We would like to wish all SolidWorks users in Sweden (and worldwide as well!) a Merry Christmas and a happy New Year 2009, which hopefully will lead to a better community and understanding of the software. The work with our homepage is ongoing and we hope to launch it shortly after break of the year. Thereafter it will need to be complemented with further info and that’s where you users come in. We will ask you by polling from the homepage how you would like the Swedish User Group to develop, ie. which info would you like on the homepage, which topics for discussion, forum in Swedish etc.

Jag vill bli medlem!

december 10, 2008

Hur gör jag för att bli medlem?

Tills vidare så kan ni anmäla ert intresse på members(SPAM)swugs.org. Ersätt (SPAM) med @ så har du rätt e-postadress. Vi hoppas att vi innan årsskiftet har en hemsida färdig så att ni kan anmäla er där.

Vilka uppgifter behöver jag uppge?

För att underlätta för oss så ber dig att kopiera följande textmassa till ditt e-brev och komplettera med dina uppgifter:

Namn:  Förnamn, Efternamn
Ort:  Höör, Borås…
Typ av användare: Daglig, mellan2jobb, student

Den e-postadress du skickar ifrån kommer vi att lägga in i medlemsregistret. Skickar du ansökan från jobbet men vill att vi ska lägga upp din hem-epostadress så kan du ange detta i ditt brev. Ort behöver vi för att veta vart vi ska förlägga ett användarmöte. När vi kommit lite längre med medlemsregistret kan det hända att vi kommer att fråga dig om kompletterande uppgifter om det skulle behövas.

OBS! Genom att skicka e-post enligt ovanstående så godkänner du samtidigt att ditt namn och e-postadress registreras i vårt medlemsregister och att vi får skicka e-post tillbaka till dig med information som rör SWUGS. Vi lovar att inte lämna dina uppgifter vidare till någon annan såsom återförsäljare, SolidWorks partner osv.

Vi har lagt upp en räknare på hemsidan till vänster så du kan följa hur många medlemmar vi blivit. Välkommen till SolidWorks User Group Sverige!

— Article in English —

How to become a member?

You are welcome to copy following info and send e-mail to members(SPAM)swugs.org.

Name:  First name, Surname
Place:  Höör, Borås…
Type of user: Daily, between2jobs, student

NOTE! By sending such e-mail you agree to receive info from SWUGS and allow us to register your info in our member register. We promise not to hand over your info to third party, such as resellers, SolidWorks Partners etc.

We have added a member counter in the left sidebar where you can follow how many members we have become. Welcome to SolidWorks User Group of Sweden!

Domains for SWUGS registered

december 4, 2008

Artikeln på svenska läser du här…

As a preparation for the upcoming website we now have both domains swugs.org and swugs.se registered. For the time being they will only host a welcome image stating that you have arrived to SWUGS homepage. The reason for registering both domains is to avoid domain-napping.

A second advantage is that you already now can contact me, if you would like to participate or have other ideas how to form the user group. You can reach me by e-mail at ola.linde(SPAM)swugs.org. Replace (SPAM) with @ and you have correct e-mail address.

SWUGS domäner registrerade

december 4, 2008

Read the article in englishe here…

Inför den kommande hemsidan så har domänerna swugs.org och swugs.se registrerats. Tills vidare så kommer de endast att bestå av en välkomstbild som anger att du kommit till SWUGS hemsida. Anledningen till att båda domänerna registrerats är för att undvika domain-napping (kidnappning av domän namn).

En annan fördel är att ni redan nu kan kontakta mig om ni vill hjälpa till eller har andra synpunkter på hur vi ska gå vidare med vår user group. Ni når mig på ola.linde(SPAM)swugs.org. Ersätt (SPAM) med @ så har du rätt e-postadress.

SWUGS’s Blog – in english

december 4, 2008

Artikeln på svenska läser du här…

On the 28th of November the official application for registry of a Sweden’s first User Group for SolidWorks users was filed. The acronym SWUGS is a direct short for SolidWorks User Group of Sweden. Here Ola Linde reports why he chose to register a User group in Sweden.

Why is there a need for a Swedish User Group?

Today SolidWorks is sold by a number of resellers that also are responsible for after sales support, traing etc. But their support is mainly connected to a valid license and a subscription. With an independent user group we invite everyone to participate.

What does the resellers say about an independent user group?

Two out of three resellers (third has not yet replied), SolidWorks Sweden as well as SWUGN have shown very positive respons. We have even been in contact with our neighbour user groups in Scandinavia to discuss some kind of cooperation. So far no one has told us not to start.

Why did you start a user group in Sweden?

Personally I look forward to meet fellow users of SolidWorks and to discuss how they handle different topics. Maybe arrange field trips to companies, universities etc to see how they use the different parts of the software, ie. surface, weldments, standard parts, large assemblies. What is their experience of SolidWorks, proos and cons.

Who can become a member of SWUGS?

Everyone that has an interest for SolidWorks and its partner software. We hope to attract everyone, from students and the ”between-2-jobs” as well as daily SolidWorks users. You don’t need a license nor a valid subscription to become a member. The only exception is for persons that only have an interest based on competing products.

What’s the member fee?

It is free of charge to become a member. Our goal is that all meetings as well will be free, but maybe you need to pay for some food and beverage. Trips to companies will be totally free of charge.

What benefit would a company gain by hosting a meeting?

It is important to remember that the company invites a group of specialist that doesn’t charge on running account. The idea is to have an exchange in both directions, the company may have problems with some models or way of working and the SWUGS members can ask how the company solved certain tasks. Both parties chose if and how they want to answer, we don’t want to become part of any espionage.

What happens now?

The file for registration has been sent to SWUGN. If you read this then you have found our blog where we will keep you informed about the progress. Then it will take some time before we have an organization that can handle member registry, homepage etc. We suggest that you return once and a while to check for the latest progress report. One way is to take use of the RSS feeds for this blog.

Finally we would like to welcome you as a member to SWUGS and maybe we will meet during a user group meeting soon.

SolidWorks UserGroup Sverige!

november 28, 2008

Read the article in english here…

Idag så lämnades den officiella ansökan in för att registrera Sveriges första UserGroup för SolidWorks användare. Akronymen SWUGS är en direkt förkortning av SolidWorks UserGroup Sweden. Här berättar Ola Linde om varför han valde att registrera en UserGroup för Sverige.

Varför behövs det en svensk usergroup?

Idag så säljs SolidWorks av ett antal återförsäljare som också står för eftermarknadssupport, utbildningar mm. Men deras support är huvudsakligen knuten till att du har en giltig licens av SolidWorks och ett subscription avtal. Med en oberoende usergroup så kan alla som är intresserade av SolidWorks vara med.

Vad säger återförsäljarna om att det startas en oberoende usergroup i Sverige?

Två av tre återförsäljare har hittills uttryckt sig positiva till detta (den tredje har ännu inte svarat). Även SolidWorks Sverige och moderorganisationen i USA är positiva. Vi har till och med varit i kontakt med våra grannländer för att se om vi kan få till gränsöverskridande samarbete inom Skandinavien. Hittills har ingen varit negativt inställd eller avrått oss från att starta.

Varför startade du en usergroup i Sverige?

Personligen så ser jag fram emot att träffa andra användare av SolidWorks för att diskutera hur de använder programmet. Kanske ordna lite studiebesök hos företag, högskolor mm för att se hur de använder programmets olika delar, t.ex. ytmodellering, svetselement, standard detaljer, stora sammanställningar. Hur upplever de att SolidWorks fungerar, vilka brister, fördelar finns.

Vilka kan gå med i SWUGS?

Alla som har ett intresse av SolidWorks och dess partner mjukvaror. Vi hoppas att alla från studenter och de ”mellan-två-jobb” till dagliga användare av SolidWorks går med. Du behöver alltså varken ha en egen licens eller subscription avtal. De enda vi inte vill ha med är smygspioner från konkurrerande mjukvaror.

Vad kostar det att gå med i SWUGS?

Det kostar ingenting att bli medlem i SWUGS. Vår målsättning är att alla träffar också skall bli gratis, men kanske du får betala för lite mat och dryck. Studiebesök hos företag kommer att vara helt kostnadsfria.

Vad skulle företag ha för nytta av att ställa upp för studiebesök?

Det är viktigt att komma ihåg att de företag som bjuder in SWUGS faktiskt får en grupp specialister på besök som inte debiterar på löpande räkning. Tanken är att det ska kunna ske ett utbyte åt båda håll, företaget har kanske problem med vissa modeller eller arbetssätt och SWUGS användarna kan fråga hur företaget har löst vissa uppgifter. Båda väljer hur och om de vill svara, vi är inte ute efter att bli företagsspioner.

Vad händer nu?

Idag så har vi lämnat in ansökan om att registrera SWUGS till moderorganisationen SWUGN. Om du läser detta så har du hittat vår blogg där vi kontinuerligt kommer att informera om vad som händer. Sedan kommer det att ta lite tid innan vi har fått en organisation som kan hantera medlemsregister, hemsida osv. Vi rekommendar att du återkommer med jämna mellanrum för att följa utvecklingen av hur SWUGS tar form. Ett sätt är att prenumerera på nyheter via RSS länkarna här på sidan.

Till sist vill vi passa på att hälsa dig välkommen till SWUGS som medlem och kanske ses vi på ett användarmöte snart.